Webinar Alles is Gezondheid

Deventer
Foto: Bart Ros

Op donderdag 18 februari 2021 organiseert Alles is Gezondheid met Dialoog Gemeenschapskracht een webinar over het organiseren van een Sociale Basisinfrastructuur in de wijk. De praktijk staat centraal. Cases uit Utrecht en Deventer laten zien hoe wijkbewoners met professionals constructief kunnen samenwerken aan gezonde gemeenschappen. Stap voor stap en met aandacht voor (alternatieve) financiering.

Bewoners willen steeds vaker zelf een bijdrage leveren aan gezondheid in hun buurt, dorp of wijk. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, lokale clubs, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met het organiseren ‘van onderop’, ieder vanuit zijn eigen perspectief. De vraag is hoe we hiervan een samenwerkend geheel maken.

Het in 2020 verschenen (werk)boekje ‘Sociale basisinfrastructuur: voor vitale en gezonde gemeenschappen’ reikt de essentiële bouwstenen aan voor een inclusieve samenwerking. Het is een handreiking om informele bewoners- en gebiedscollectieven op constructieve wijze te verbinden met het formele zorg- en ondersteuningssysteem. Zie: https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/samen-bouwen-aan-een-sociale-basisinfrastructuur/

Het denken vanuit bewoners en een vraaggerichte aanpak zien we ook terug bij de praktijkcases in het webinar. In de uitzending zoomen in op:

  • Utrecht: met Anja van der Aa (Samen030, GezondNL) kijken we naar de aanpak en ervaringen in Utrecht Oost en Kanaleneiland. Daar werken buurtbewoners met eigen communicatiekanalen (krant, tv en digitaal platform) zelf aan hun leefstijl, zijn wijkinformatiepunten opgezet, wordt burenhulp gecoördineerd en hevelt de gemeente gelden over naar de wijk.
  • Deventer: met Grace Brok (sociaal ondernemer, Wijk voor Elkaar, SV Helios) ontdekken we als je de behoefte van de bewoner centraal stelt en de juiste (leef)omgeving creëert dat leefstijlverandering mogelijk is. Vanuit de wijkaanpak in Colmschate vertelt Grace over de eigen kracht van inwoners, buurtbanen en burenhulp, het werken met bewonersbudgetten en de rol van sportverenigingen

Duidelijk is alvast dat dé oplossing voor een gezonde wijk niet bestaat. Wel zien we overal de verschuiving van professionele zorg naar ‘zorg voor elkaar’.

Voor wie

Bewoners- en wijkinitiatieven, lokale netwerken en professionals in de wereld van gezondheid en het sociale domein (buurt, wijk, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk).

Wanneer

De (live) uitzending vindt plaats op donderdag 18 februari 2021 van 14.00-15.00 uur.

Moderator

Margriet de Jager (Netwerkadviseur Alles is Gezondheid)

Aanmelden

Deelname is gratis. Schrijf je in via deze link: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-aan-de-slag-met-een-sociale-basisinfrastructuur-in-de-wijk/